Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. Indsamling, behandling og opbevaring mv. af visse personoplysninger kan være lovpligtig, såsom håndtering af dine helbredsoplysninger ifølge sundhedsloven, mens du i andre sammenhænge (eksempelvis til brug for fremsendelse af markedsføringstiltag) kan vælge, hvilke oplysninger du afgiver, og hvordan disse anvendes.

Indsamling af dine personlige oplysninger

Vi kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder:

I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

Brug af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse.

Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, og vi begrænser behandlingen af sådanne særlige kategorier af oplysninger, så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til formålet. Dine helbredsoplysninger kan blandt andet behandles, hvis:

Hvem modtager dine personoplysninger?

Visse modtagere behandler personoplysningerne på vegne af forretningen og må derfor alene handle efter dokumenteret instruks fra os. Disse tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger til egne formål.
I det omfang vi videregiver dine oplysninger til tredjeparter, som kan bruge oplysningerne til egne formål, vil dette alene finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse og, hvis det er påkrævet, med forudgående samtykke fra dig.

Dine personoplysninger kan videregives til følgende modtagere:

Sletning af personoplysninger

Patientjournal herunder personoplysninger og købsoplysninger om patienten skal opbevares i mindst 5 år jf. Journalføringsbekendtgørelsen.

Efter de første 5 år under Journalføringsbekendtgørelsen, overgår patientjournalen til GDPR lovgivningen, og kan herefter slettes på patientens opfordring.

Dine rettigheder

Forretningen har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at sikre dine rettigheder.

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i dine personoplysninger samt berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Hvis en sådan indsigelse er berettiget, må oplysningerne ikke længere behandles til de konkrete formål.

Under særlige omstændigheder har du endvidere en ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få de oplysninger, du selv har givet til forretningen, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk.
www.datatilsynet.dk